0
0

نقش مشاوره بازاریابی و فروش در کسب و کار

برنامه های مشاوره بازاریابی و فروش، از طریق حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در بازارهای هدف رقابت می کند. یک مشاور بازاریابی و فروش، متخصصی است که استراتژی های جذب مشتری را طراحی می کند و به دنبال بهبود فرصت های تجاری است. از طریق مشاوره بازاریابی و فروش کاملا پیشرفته و هدفمند و با یک استراتژی موفق می توان به شرکت ها برای دستیابی به اهداف تعریف شده و قابل اندازه گیری کمک نمود. با تجزیه و تحلیل دقیق از وضعیت شرکت و با در نظر گرفتن موقعیت آن در صنعت یا خدمات، ارزیابی موفقیت ها، چالش ها و منابع موجود تعیین می شود.

” تمام مشاغل چه کوچک و چه بزرگ نیازمند مشاوره بازاریابی و فروش هستند “

معمولا یک مشاور خارجی است که برای ایجاد و اجرای استراتژی های بازاریابی و فروش با شرکت ها همکاری می کند. در صورت بزرگ بودن شرکت فعالیت های بازاریابی و فروش نیازمند مشاوره بازاریابی و مشاوره فروش به صورت جداگانه است و در صورت کوچک بودن آن مشاور بازاریابی و فروش می تواند هر دو نقش را بر عهده بگیرد.

مجموعه تیک سی(tik30) به کمک مشاوران با تجربه خود در زمینه های مختلف مشاوره بازاریابی و فروش خدمات مختلفی ارائه می کند:

ارائه دیدگاه جدید در مورد مشتری یا استراتژی های بازاریابی

مهارت ها و تخصص هایی مورد نیاز شرکت

حل چالش های داخلی و خارجی

توسعه محصول و عملیات و ...

تیک سی-مشاوره بازاریابی و فروش

مشاوره بازاریابی

یک مشاور بازاریابی متخصص، ترکیبی از رهبر و مشاور است و در عین حال توانایی بالایی برای تحلیل های خلاقانه دارد. فرآیند مشاوره بازاریابی با سرعت و دقت فراوان چالش های داخلی و خارجی موجود در بازار را ارزیابی می کند. نقش مشاوره بازاریابی در برنامه های مشاوره بازاریابی و فروش شرکت کسب رضایت مشتری و عملکرد رقبا، فرآیند بازار، نوآوری های تکنولوژی و عوامل محیطی است. علاوه بر این موارد در مشاوره بازاریابی به تعیین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت برای رسیدن به اهداف بازاریابی پرداخته و از برآورده شدن اهداف و اجرای صحیح بیانیه ماموریت شرکت اطمینان حاصل می شود.

ویژگی های مشاور بازاریابی

مشاور بازاریابی فردی است که باید با دیگر کارکنان شرکت به خوبی ارتباط برقرار کند و توانایی انتقال دانش رفتار مصرف کننده به آنها را برای ارتباطات و فرآیندهای بازاریابی داشته باشد. مشاور بازرایابی معمولا در زمینه هایی چون مصاحبه خبره است و نه تنها می تواند موقعیت شرکت را تجزیه و تحلیل کند بلکه مشتریان را به سمت محصولات و خدمات شرکت سوق می دهد. یک مشاور بازاریابی خوب ایده هایی در مورد نحوه توسعه کسب و کار متناسب با بودجه شرکت ارائه می کند و کارکنان را به درستی و هم جهت با شرکت هدایت می کند، مشاور بازاریابی و فروش این خدمات را به بهترین شکل به شما ارئه می دهد.  

مشاوران بازاریابی ماهر از مهارت های فراوانی در زمینه ارتباطات، روانشناسی و کسب و کار برخوردار هستند. واضح است که  باید در زمینه بازاریابی و استراتژی تخصص داشته باشد تا بتواند فرآیندهای بازاریابی را برای دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری هدایت کند. همچنین مشاو بازاریابی و فروش به رُشد کسب و کارل شما کمک خواهد کرد.

تیک سی-مشاوره بازاریابی و فروش

مشاوران تیک سی در رُشد بازاریابی و فروش شما، در کنارتان هستند!

مشاوره فروش

خدمات مشاوره فروش تنها به این معنی نیست که فقط شخصی در مورد فرآیند تبلیغات مشاوره ارائه کند. مشاور فروش فردی حرفه ای است که اهداف شرکت را به صورت وسیعی ارزیابی می کند تا بتواند روش مناسب برای آن شرکت را تعیین کند. در برنامه های مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره فروش بخش فرآیند محاسبه رسیدن سازمان به اهداف خود و انتخاب روش های مناسب برای پشتیبانی را بر عهده دارد.

مشاور فروش نقش یک منبع برای توسعه استراتژی مناسب با توجه به ابزار و امکانات شرکت دارد. خدمات بخش مشاوره فروش با مدیریت و حضور مثبت در فضای مجازی به شرکت کمک می کند تا روش های بهتری پیدا کند.

خدمات مشاوره فروش در استراتژی های تبلیغاتی آنلاین نقش مهمی دارند. مشاور فروش بستر مناسبی برای فروش ایجاد می کند و برای جذب مشتریان از تکنیک های محتوایی استفاده می کند. بنابراین مشاور فروش به  ترکیبی از مهارت های فنی و نظری نیاز دارد. علاوه بر این موارد، مشاور فروش استراتژی های مربوط به بخش خدمات پس از فروش را نیز بر عهده دارد.

دریافت مشاوره رایگان

با دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان تیک سی، بهترین انتخاب را در دریافت مشاوره اختصاصی حوزه کسب و کار خود را داشته باشید.

تیک سی-خدمات مشاوره